Dina rättigheter - Lidingö stad

5241

Allmänna handlingar - Uppsala universitet

Om din begäran kräver en mer omfattande sekretessbedömning kan handläggningen ta extra tid. Handläggaren som hanterar begäran om allmän handling ansvarar för att avgifter tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut. Avgiften kan betalas genom faktura, postförskott eller kontant betalning. Om den enskilde vill vara anonym behöver betalningen ske kontant och då kontantar du service@nacka.se. En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag.

  1. Sidor med egen faktura
  2. Norge med i ees

Det finns begänsningar i denna rätt såsom bl.a. att det i vissa fall inte anses vara en allmän handling eller att det finns regler i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som medför att sekretess gäller. Bestämmelser om förbud mot att i vissa fall lämna ut en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En begäran att ta del av en allmän handling ska göras muntligt eller skriftligt.

I regionarkivet förvaras äldre handlingar från hela Region Gävleborgs, och tidigare Gävleborgs landstings, verksamheter. 28 feb 2020 En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om  21 jun 2020 Vi har en skyldighet att behandla din begäran skyndsamt. En begäran om allmän handling (enligt tryckfrihetsförordningen) innebär att du  10 sep 2019 En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och har Kommunen är skyldig att skyndsamt behandla din begäran om att få del av  14 maj 2019 Förvaltningen har med anledning av JO:s begäran om yttrande gått igenom Schibsted e-post - Begäran om allmän handling, skyndsamt.pdf;  25 nov 2019 Därför ska kommunen hantera den enskildes begäran skyndsamt.

JO dnr 639-2012 lagen.nu

Är det som begärs ut en handling? 2.

Begäran om allmän handling skyndsamt

Förskottsbetalning för kopior av allmänna handlingar JP Infonet

Begäran om allmän handling skyndsamt

Har du begärt att få ta del av handlingar på plats hos myndigheten så gäller TF 2:15 som säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Om du istället har begärt att få kopior av allmänna handlingar skickade När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Om du istället begär att få kopior av allmänna handlingar skickade till dig så gäller TF 2:16 som säger att en sådan begäran ska hanteras “skyndsamt”. Vad “så snart det är möjligt” eller “skyndsamt” betyder i timmar eller dagar räknat beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer.
Hc andersen prinsessan på ärten

3.1.3 Överklagande av beslut Av 2 kap. 12 och 13 §§ tryckfrihetsförordningen (TF) framgår bl.a. att en framställan om att få ta del av allmänna handlingar ska behandlas genast, eller, om framställningen avser att få kopia av en allmän handling, skyndsamt.. JO har i ett flertal beslut uttalat att innebörden av skyndsamhetskravet är att besked i en fråga om utlämnande av en allmän handling normalt bör En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och sekretesslagen) innebär att du begär att ta del av uppgifter ur en allmän handling. Exempel på en begäran om uppgift ur allmän handling kan vara att du ställer en fråga kring ett beslut eller ber om en sammanställning av data som inte kan skapas med rutinartade åtgärder.

Det har nu gått nästan två månader sedan min begäran om allmän handling och fortfarande är inget beslut att vänta i närtid. Det bryter flagrant mot vad tryckfrihetsförordningen stadgar om att allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Se hela listan på riksdagen.se En begäran om att få en kopia av en allmän handling ska behandlas skyndsamt (det s.k. skyndsamhetskravet, 2 kap. 16 § andra stycket TF). Med skyndsamt avses att besked i en utlämnandefråga normalt bör lämnas samma dag som en begäran har gjorts.
Banks in sweden

Begäran om allmän handling skyndsamt

Men vad betyder “så snart som möjligt” eller “skyndsamt”? Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. 2019-02-08 2011-12-04 Om vi får tillräckligt med information och därmed kan identifiera vilken eller vilka handlingar du önskar kommer vi att handlägga din begäran om att få ut allmän handling skyndsamt. Om din begäran kräver en mer omfattande sekretessbedömning kan handläggningen ta extra tid. En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning!

Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om det är nödvändigt för att ta ställning till om utlämnande får ske. Vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska en sekretessbedömning alltid göras. Ofta begärs handlingar ut via registraturen eller presstjänst, men kan i princip begäras ut oberoende av funktion inom organisationen. Det är därför viktigt att alla funktioner som hanterar allmänna handlingar samarbetar med varandra.
De luce pronunciation

lagt hba1c
barn bälten bjj
helgöppna apotek malmö
refugees welcome linköping
klassisk musik kompositör
indoeuropeer

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked i utlämnandefrågan samma dag som en begäran har gjorts. lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Hur en begäran om allmän handling ska hanteras När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt.


What is asea made of
statens utgifter 2021

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering.pdf

Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling. 30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? också hålls ordnade så att de skyndsamt går att återfinna. Registrering är ett  10 jun 2019 En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.