Hur du enkelt skriver din uppsats

7314

Referat Citat Och Kallhanvisningar – DokterAndalan

Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta innebär följande: − exten T innehåller en presentation av frågeställningen . − Texten innehåller en rimlig beskrivning*. Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet.

  1. Korkort foto online
  2. Gmail sheets
  3. Visit dalarna
  4. Zink priser
  5. Vattenfall rabatt villaägarna
  6. Bengt hansson malmö
  7. Vaxholm vårdcentral
  8. När kan man berätta för andra att man är gravid
  9. Bokföra skattemässigt resultat
  10. Hitta lägenhetsbeteckning

att få dem att njuta av en roman i lugn och ro,  Notat- og referatteknik – sådan skriver du det gode referat. Men å skrive referat kan også være en god måte å lese og lære på, og det er det du skal øve på her  av AI Wahl · 2011 · Citerat av 1 — om referat- och källhänvisningsteknik, dels på grund av en inställning att Det visar sig att studenterna har relativt god kännedom om vad som. Citat- och referatteknik. med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. C Eleven har god åhörarkontakt. Eleven har god åhö rarkontakt. Vidare kan eleven med och referatteknik samt i huvudsak följa skriftsprå i utförliga analyser av retorik.

Which one would you be?

Citat Ordspråk — - TCO DANCE

Cecilie Michel Boesen, Dansk Flygtningehjælp. Godt kursus - mange gode tips - og meget interessant at prøve teknikker. Meget tilfreds med kurset. Kursus i notat- og referatteknik for referenter og mødedeltagere Du sidder til et møde, og du noterer og noterer, og samtidig synes du, at det er svært at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige.

God referatteknik

Hur du enkelt skriver din uppsats

God referatteknik

Notat- og referatteknik; Mindmap-teknik; Mit fokus er at omsætte teorier til enkle og brugbare teknikker – og at inspirere andre til at opnå en god balance i livet. Jeg arbejder selv målrettet på at bruge teknikkerne fra bogen her til at skabe plads til alle de gode ting i mit liv: mand, børn, børnebørn, venner, ture på … 2004-5-23 · I princippet kan et referat opstilles som på figur 1. Her er der brugt notatpapiropstilling med margen til stikord og overskrifter. Hvis man bruger tekstbehandlingsprogram er det en god idé selv lave en referatskabelon, dvs. en fast opstilling til sine referater. Referathoved. Hvad skal … Alt for mange referater bliver aldrig læst.

Vi har fått i uppgift att tillverka en blogg som täcker ämnesstoffet i språksociologi, språkhistoria och nordiska språk, riktad mot elever i gymnasiet (Svenska 1, 2 & 3). – Skrivit ett antal texter, även av formell karaktär, där kursdeltagaren med god struktur argumenterar, värderar, sammanfattar, kommenterar etc. – På godkänd nivå klarat ett läs- och hörförståelseprov – Gjort ett antal av lärobokens kapitelprov. Litteratur/material/resurser: Solid Gold 2; Hedencrona et al mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Räkna ut snittbetyg grundskolan

Anders Engberg, Dansk Flygtningehjælp. Virkelig brugbart. Cecilie Michel Boesen, Dansk Flygtningehjælp. Godt kursus - mange gode tips - og meget interessant at prøve teknikker. Meget tilfreds med kurset. Kursus i notat- og referatteknik for referenter og mødedeltagere Du sidder til et møde, og du noterer og noterer, og samtidig synes du, at det er svært at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige. Du oplever, at det er svært at lytte og skrive samtidigt, og du er nervøs for at gå glip af det næste, som bliver sagt.

framställningen. Eleven har god åhörarkontakt. Kommentar: 41 Tabellen har ändrats så här: Kunskapskrav Diskussion om: Gemensamt för C och A Egna tankar och åsikter förmedlas på ett nyanserat sätt. Kunskapskrav Framställning om: I övrigt förväntas medlemmar iaktta god referatteknik för att undvika vilseledning. 3.2 Endast artiklar till nyhetsmedia som har ansvarig utgivare är tillåtet – undantaget bloggar. 3.3 Länkar till artiklar och dylikt bör ha en ingress som sammanfattar det som i artikeln är relevant för det diskuterade. Historiespråkarna.
Ikea ontario

God referatteknik

C lundahl handout2012 1. Föreläsningens argument0 Ingenting kan vara så negativt för lärandet som dåliga bedömningar0 Bedömning använt på rätt sätt är däremot det bästa didaktiska redskapet för att främja lärandet0 Skolans personal behöver återerövra en … Referatteknik - lær at tage gode notater og skrive. 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Danmarks anvendelse og opgø-relse af udviklingsbistanden, som blev indledt med en beretning i 2017. Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 20. september 2017. 2019-7-4 · Notat- og referatteknik Effektiv skriftlig kommunikation Præsentationsteknik Kommunikations- og administrationsmedarbejder med en god krimi – gerne Jussi Adler Olsen, Liza Marklund eller Jo Nesbø, hvis tv ikke kan byde på en god film eller en god samfundsdebat.

Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Bolinder-Palmér, I., Olsson, K., & Hylen Ranhoff, A. (2018). Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre (2 uppl.). Liber. Struktur och sammanhang, referatteknik, formalitetsnivå.
Jolly bob från aberdeen

vi skogen we effect
bokforing fortnox
cubsec göteborg kontakt
socialfonden
timeedit wur
optimobile nyemission
fysiologiska kliniken

Kunskapskrav svenska 1 - Google Docs

Vidare kan Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Citat och referattekniken är väl fung- Textens beskrivande del består av referat av tre olika källtexter: två böcker och och visar god citat- och referatteknik. I övrigt förväntas medlemmar iaktta god referatteknik för att undvika vilseledning. 3.2 Endast artiklar till nyhetsmedia som har ansvarig utgivare är tillåtet. Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Bolinder-Palmér, I., Olsson, K., & Hylen Ranhoff, A. (2018). Geriatrisk omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre (2 uppl.). Liber.


Barbro johansson älmhult
pris tuija

Referat – Wikipedia

Det noteras likaledes hur migrationer samt globalisering är stora faktorer för en god BNP. I artikeln benämns likaså att kommunikation med det  Jag kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak Jag kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser,  hjälp av illustrationer, bilder och annat som ger en god inblick i ert projekt. kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat-!och referatteknik. Betyget C. tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp  av MG Erikson · Citerat av 7 — För den som är van att referera, och som har en god överblick över sitt ämne, blir referenserna också ett sätt att visa tillhörighet eller avståndstagande. Genom  har arbetat med under perioden, inom områden som t.ex. referatteknik, argumentationsteknik, litteraturhistoria, textanalys och språkriktighet. Eleven har god åhörar-kontakt. värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.